De uitgangspunten voor het KDC Plus zijn zo veel mogelijk één-op-één begeleiding, voor elk kind een individueel ondersteuningsplan met uitgebreide begeleidingsmogelijkheden, evenwicht tussen ontspanning, activiteiten, spel en therapie, stimulatie van de sociale ontwikkeling en interactie, betrokken en gespecialiseerde groepsleiding en therapeuten, (intensieve) betrokkenheid van ouders en een gezond leefklimaat. Overheadkosten worden zo laag mogelijk gehouden. Bestuursleden, de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Kwaliteit zetten hun (vak)kennis vrijwillig in voor de Stichting. Het KDC Plus van Stichting Zomerkind onderscheidt zich van andere kinderdagcentra door:

  • focus op ontwikkeling en beweging
  • met spel en ontspanning als middel en
  • met als voorwaarde maximale individuele aandacht.
Zomerkind kind een individueel ondersteuningsplan