“Ontwikkelcentrum Zomerplus”

Onze 18+ groep Zomerplus is vanuit Zomerkind opgericht en valt ook onder de stichting Zomerkind. Lange tijd was het gebruikelijk over dagbesteding te spreken. Wij zijn van mening dat deze term achterhaald is en de lading niet dekt van hetgeen wij aanbieden. We hebben dan ook bewust gekozen voor OC: ontwikkelcentrum. Het mooie is dat OC ook staat voor ondersteunende communicatie. Het gaat om jongeren die boven de 18 zijn. De term 18 plus werd dan voorheen ook veel toegepast. Uiteindelijk is dit Zomerplus geworden. Op die manier wordt ook het onderscheid met Zomerkind weer wat duidelijker gemaakt.

Het dagprogramma:

De jongeren zijn van 9.00 tot 15.00 uur op het OC Zomerplus. We beginnen de dag en sluiten deze ook af bij de boom in de binnentuin. Het dagprogramma bestaat uit activiteiten voortkomend uit de beschreven methodes. Verder is er ruimte voor bijvoorbeeld wandelen en zwemmen. Bij deze laatste activiteiten zijn we wel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Binnen het dagprogramma krijgen ook de verschillende therapieën (ergo, fysio e.d.) een plek. Het dagprogramma is voor elke jongere anders, met een overlap van groepsactiviteiten. De persoonlijk begeleider zal steeds weer bekijken of het dagprogramma (nog) aansluit bij de jongere. Het meedenken van de ouders is hierbij onmisbaar.

Informatie voor ouders

We maken gebruik van het systeem ONS. Hierin wordt alle informatie betreffende de jongeren opgeslagen. Tevens rapporteren de begeleiders hierin. Via CarenZorgt hebben ouders toegang tot ONS.

Kernmethode

Binnen OC Zomerplus werken we met het LACCS-programma. Deze methodiek gaat uit van 5 gebieden. Voor een goed leven moet het op alle 5 gebieden “goed voor elkaar” zijn. Per gebied zijn waarden geformuleerd waarmee “goed voor elkaar” concreet wordt gemaakt. De waarden bieden houvast. Ze geven richting. Ze helpen begeleiders om te werken aan een goed leven voor de jongeren.

Diverse ondersteunende methodes

We maken bij OC Zomerplus gebruik van diverse ondersteunende methodes:
1. Basale Stimulatie
Gericht op behouden en uitlokken van warneming, beweging en communicatie.
2. Kanjers in de keuken
Meedoen in de keuken. Plan is om de buurt de mogelijkheid te geven eens per maand iets lekkers te bestellen.
3. Zoem
Diverse muziek wordt op verschillende niveaus aangeboden. Gekeken wordt wat dit met de jongere doet.
4 Pubers laten van zich horen
Deze methode is gericht op de ontwikkelingen die EMB-jongeren meemaken in de puberteit.
5 Leespraat
Methode voor leren lezen en praten. Veelal in combinatie met een spraakcomputer.
6 Ik ga EMB
In samenwerking met Nicole, de moeder van Ysra. Uitgangspunt is dat alles benut moet worden om EMB’ers volwaardig te laten participeren. Dit gebeurt door alles met elkaar te delen: inspiratie geven en opdoen.
7 BIM (beleven in muziek)
BIM stimuleert het ervaren van je lichaam door muziek te voelen.