Het kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028

Het kwaliteitskompas bestaat uit vier bouwstenen. Dat zijn aanknopingspunten om dagelijks te werken aan kwaliteit en zicht te krijgen op kwaliteit, om de kwaliteit van bestaan en de kwaliteit van leven.
Aan de hand van de bouwstenen lichten we ons werk bij Stichting Zomerkind toe. Wat hebben we gedaan, wat ging goed, wat kan beter en wat nemen we mee in komend jaar.

Onderdeel van het kwaliteitskompas is het Kwaliteitsbeeld 2023 met de plannen voor 2024.


Op 30 september 2019 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een inspectiebezoek aan Zomerkind.
Het rapport van dit bezoek is via de volgende link te lezen:
Vastgesteld hertoetsrapport nav inspectiebezoek

Op 18 september 2020 behaalde Zomerkind het HKZ-certificaat. Wat betekent dat nu? De HKZ-organisatie zelf aan het woord:
HKZ: BASIS VOOR BETER.
Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de
Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en
welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen
organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van
kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld
worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een
organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde,
stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de
zorg- en dienstverlening.

Mooie woorden, maar wij zijn er trots op!