Bij Stichting Zomerkind verwerken we veel persoonlijke informatie over cliënten, medewerkers en vrijwilligers.
Met al die informatie gaan we zorgvuldig en met respect voor de privacy om.
Onderstaand een overzicht van onze privacy gerelateerde documenten:

Privacystatement Stichting Zomerkind 2018

Privacyreglement Stichting Zomerkind 2018

Informatiebeveiligingsbeleid Zomerkind 2018

Aanmelden clientendossier

Toestemmingsverklaring verstrekking gegevens aan derden

Toestemmingsverklaring foto’s en video’s

Reglement Cameratoezicht Stichting Zomerkind 2018

Procedure Melding Datalekken Stichting Zomerkind 2018