Stichting Zomerkind heeft een ANBI status.
Door de ANBI-status zijn giften aan Stichting Zomerkind aftrekbaar.

Wat is een ANBI?
Stichting Zomerkind is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Stichting Zomerkind volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Organisaties die de ANBI-status willen, moeten voldoen aan een aantal regels die een fatsoenlijk bestuur en een goed beleid waarborgen. De ANBI-status geeft donateurs, maar ook Stichting Zomerkind, een aantal fiscale voordelen.

Het ANBI nummer van Zomerkind is: 822521209
ANBI-publicatie 2021