Om zo´n 15 tot 20 meervoudig complex gehandicapte kinderen goed op te vangen heeft de stichting een aangepast gebouw nodig. Uitgangspunten daarbij zijn:

  • Duurzaam verbouwen
  • Betaalbaar verbouwen
  • Voldoende aanpassingen (rolstoeltoegankelijk enzovoort)
  • Passend in de omgeving

 

Stichting Zomerkind maakt zich sterk voor een eigen zwembad.

Het Kinderdagcentrum Plus van Stichting Zomerkind richt zich op kinderen met meervoudige complexe beperkingen. Juist voor deze kinderen is het eigen lichaam vaak een bron van onlust en/of ongenoegen. Deze kinderen kunnen kampen met zintuigen die niet goed (samen) werken, hebben veelvuldig te maken met blindheid, doofheid, overprikkeling, te stijve of te slappe spieren, moeite met eten of het verdragen van voeding. Ook kunnen zich allerlei lichamelijke ongemakken voordoen als gevolg van epileptische aanvallen en bijwerkingen van medicatiegebruik. Ook problemen met het concentratievermogen is veel voorkomend ten gevolge van hersenbeschadiging. Al deze problematiek neemt niet weg dat het juist voor deze groep kinderen van essentieel belang is om voldoende te bewegen.

 

Het nut van bewegen

  • Bewegen als basisbehoefte: Gehandicapte kinderen ervaren, net als jonge kinderen, de wereld via hun lichaam, via het zien, het horen, het ruiken, het proeven en het voelen. Bewegen is een lichamelijke sensatie die past bij de behoefte van het kind. Via het bewegen kan het kind de wereld verkennen
  • Bewegen als ontspanning: Door bewegen kan een spastisch, verkrampt, beperkt en pijnlijk en vermoeid lichaam ontspannen. Door te bewegen kan een kind zich lekkerder in zijn of haar lichaam voelen. Het kind kan zich bewust worden van het eigen lichaam.
  • Bewegen als plezier en spel: Kinderen die plezier hebben ontwikkelen zich beter, hetgeen ook uit onderzoek gebleken is.
  • Bewegen als medische noodzaak: Bewegen als middel gebruikt worden in het geval van niet fit zijn, maag en darmproblematiek, slechte doorbloeding en luchweg-problematiek. Daarbij is bewegen ook noodzakelijk om niet te vergroeien, hetgeen voor deze kinderen een continu risicofactor is.
  • Bewegen om te leren: Beweging zet ontwikkeling in gang. Zie ook punt 1.
  • Bewegen als middel voor contact.

 

Noodzaak van een eigen zwembad

De kinderen op het kinderdagcentrum van Stichting Zomerkind zijn kwetsbare kinderen, die niet zomaar naar een plaatselijk zwembad in de omgeving toe kunnen. In het zwembad zij zowel gespecialiseerde begeleiders als gespecificeerde therapeuten nodig voor de kinderen. Ook dient er een heel scala aan hulpmiddelen aanwezig te zijn (o.a. tillift, douchebrancard, doucherolstoel, aankleedtafels, zwemkragen en andere zwemhulpmiddelen). Daarbij is het ook van belang dat het water extra verwarmd is tot zo’n 30 graden.

Zijaanzicht van het gebouw voor de verbouwing