Informatie over onze klachtenregeling.

Stichting Zomerkind is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.

Binnen Zomerkind streven we ernaar dat er bij problemen, klachten of zorgen laagdrempelig contact gezocht kan en mag worden met de persoonlijk begeleider, de teamleider, de gedragsdeskundige en/of bestuursleden. We staan voor open communicatie en korte lijntjes.

Uiteraard staat het eenieder vrij om contact te zoeken met het Klachtenportaal Zorg. Voor meer informatie kan verwezen worden naar de bijgevoegde pdf.

2024-Klachtenreglement-Wkkgz-KPZ